BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng


Mục đích thu thập thông tin Khách hàng

EKidEnglish sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập.

Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên EKidEnglish;

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, EKidEnglish mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, EKidEnglish cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.


Phạm vi sử dụng thông tin của Khách hàng:

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;

- Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Website EKidEnglish và thành viên;

- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;

- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên Website. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;

- Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Website có ảnh hưởng đến Khách hàng;

Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Website EKidEnglish khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. EKidEnglish luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng;


Thời gian lưu trữ thông tin Khách hàng

EKidEnglish sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.

Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi bên Ban quản trị Website, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.


Địa chỉ lưu trữ thông tin

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC OMNI SCHOOL

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa A-B Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Email: [email protected]


Đơn vị tiếp cận thông tin Khách hàng

EKidEnglish là đơn vị duy nhất có quyền tiếp cận các thông tin mà Khách hàng cung cấp để phục vụ cho quá trình sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Khách hàng. EKidEnglish cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật


Phương thức/Cách thức để Khách hàng sửa đổi thông tin các nhân trên hệ thống dữ liệu

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

- Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

- Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị Website và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.


Cam kết bảo mật thông tin Khách hàng

Ban quản trị Website EKidEnglish cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

- Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website EKidEnglish;

- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

- Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị Website có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.


Đối tượng chia sẻ thông tin

Ban quản trị Website EKidEnglish có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.


Cơ chế giải quyết khi vi phạm cam kết sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng

Trong trường hợp Khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản đã quy định trong Quy chế này, Khách hàng gửi các yêu cầu khiếu nại tới trang hotline của Website: 19002246 kèm theo các thông tin, căn cứ chứng minh sự vi phạm của Website.
Ban quản trị Website cam kết sẽ phản hồi các thông tin của Khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng để hai bên thống nhất đưa ra phương án giải quyết.